Egyéni versenyek

AENIGMATA LATINA MINORES és AENIGMATA LATINA MAIORES

Az Aenigmata Latina (minores) versenyszámára egyénileg lehet nevezni. Azoknak a latin nyelvet tanuló diákoknak a jelentkezését várjuk, akiknek tudásszintje a középiskolai latinversenyek minores szintjének felel meg: declinatiók I–V., fontosabb névmások (is ea id, ille illa illud, hic haec hoc, qui quae quod), melléknévfokozás és adverbiumképzés, coniugatio I–IV: imperfecta actio indicativus és praesens perfectum).

A minores kategóriában nevezhet életkortól és/vagy osztálytól függetlenül, aki nyolc- vagy hat- vagy négyosztályos középiskolában vagy az általános iskola felső tagozatán legfeljebb egy éve tanul latint (vagyis 2018. szeptembere után kezdett el latin tanulni). Aki régebb óta tanul latint, a maiores kategóriában nevezhet a versenyre.

FELADAT

Egyszerű latin nyelvű szöveg magyarra fordítása és a szöveghez kapcsolódó rövidebb feladatok megoldása. A szöveg a verseny fő témájának („minta, példakép, utánzás”) megfelelően olyan irodalmi művekhez vagy képzőművészeti alkotásokhoz fog kapcsolódni, amelyeknek az ókorban utánzatai, másolatai készültek. A rendelkezésre álló idő 150 perc.

SEGÉDESZKÖZÖK

bármilyen segédeszközt lehet használni (szótár, saját jegyzet, könyv), illetve számítógép. A fordítás elkészíthető papíron vagy számítógépen. A versenyzők a sikeres megoldáshoz az interneten is szabadon keresgélhetnek. A feladatot a versenyzőknek önállóan kell megoldaniuk.

A FELKÉSZÜLÉSHEZ AJÁNLJUK

  • A Hyperión verseny Aenigmata Latina archívuma (http://klf.btk.pte.hu/hu/hirek/hyperion_verseny)
  • A közoktatásban használt latin tankönyvek nyelvtani anyaga N. Horváth Margit – dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv I-IV. OFI (NT-13119-419/NAT)
  • Nagy Ferenc – Kováts Gyula – Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. OFI (NT-02075)
  • Hyperión lexikon, műtárgyadatbázis és kereső: http://antik.szepmuveszeti.hu/hyperion2/

AENIGMATA LATINA MAIORES

 Az Aenigmata Latina (maiores) versenyszámára egyénileg lehet nevezni.  Azoknak a latin nyelvet tanuló diákoknak a jelentkezését várjuk, akiknek tudásszintje a középiskolai latinversenyek maiores szintjének felel meg, tehát a minores szinten túl: a négy coniugatio teljes aktív és passzív ragozása, participiumok és infinitivusok, accusativus és nominativus cum infinitivo, participium coniunctum és absolutum, gerundium, gerundivum, coniunctivus főmondati használata, consecutio temporum.

A maiores kategóriában nevezhet életkortól és/vagy osztálytól függetlenül, aki nyolc- vagy hat- vagy négyosztályos középiskolában vagy az általános iskola felső tagozatán már legalább második éve tanul latint (vagyis 2017. szeptemberében vagy korábban kezdett el latin tanulni). Aki kevesebb ideje tanul latint, a minores kategóriában nevezhet a versenyre.

FELADAT

Összetettebb latin nyelvű szöveg magyarra fordítása és a szöveghez kapcsolódó rövidebb feladatok megoldása. A szöveg a verseny fő témájának („minta, példakép, utánzás”) megfelelően olyan irodalmi művekhez vagy képzőművészeti alkotásokhoz fog kapcsolódni, amelyeknek az ókorban utánzatai, másolatai készültek. A rendelkezésre álló idő 150 perc.

SEGÉDESZKÖZÖK

Bármilyen segédeszközt lehet használni (szótár, saját jegyzet, könyv), illetve számítógép. A fordítás elkészíthető papíron vagy számítógépen. A versenyzők a sikeres megoldáshoz az interneten is szabadon keresgélhetnek. A feladatot a versenyzőknek önállóan kell megoldaniuk.

A FELKÉSZÜLÉSHEZ AJÁNLJUK


LEBONYOLÍTÁS

Nevezés

Aenigmata Latina minores és maiores

NEVEZÉSI LAP – kitöltés után kérjük, erre címre küldjék: pecs.hyperion@gmail.com

A verseny két fordulóból áll: első forduló és döntő.

Első forduló

Megszervezésére az iskolákat kérjük meg. A forduló megkezdése előtt néhány órával elküldjük az előzetesen regisztrált iskolai/szaktanári e-mailcímre a versenyfeladatokat.

A fordulón a rendelkezésre álló idő 150 perc.

A fordulót megszervező szaktanárok döntése, hogy a feladatok megoldását milyen formában kérik a versenyzőktől; bármilyen formát (papír vagy digitális) elfogadunk.

Az értékeléshez a szaktanár kollégák segítségét kérjük. Kérjük, hogy a kijavított, lepontozott fordításokat e-mailben küldjék el verseny címére: pecs.hyperion@gmail.com vagy klf@pte.hu. A javításhoz és pontozáshoz a segédletek letölthetők lesznek a versenyhonlapról az iskolai forduló utáni naptól kezdve.

Döntő:

Az iskolai fordulóból továbbjutó versenyzők kerülnek az országos döntőbe, melyet Pécsen rendezünk meg. A döntőn rendelkezésre álló idő 150 perc. Az országos döntőbe jutottak munkáit szakmai zsűri értékeli.