Csapatversenyek

HyperQuest és HyperQuest.LAT

A Pannon Olimpia HyperQuest kategóriájának versenyszámaira 1-3 fős csapatok nevezhetnek. A döntőbe jutott csapatok az iskolai fordulóhoz képest egy csapattagot lecserélhetnek (ez nem vonatkozik az egy főből álló „csapatokra”).

HyperQuest.LAT kategóriában a csapatok legalább egyik tagja latint tanuló diák legyen, akinek tudása megfelel a maiores szintnek (lásd az Aenigmata Latina verseny leírásánál).


Korosztály: 9–12. osztály. Különböző osztályba, évfolyamra járó diákok is alkothatnak egy csapatot.


FELADAT

A csapatoknak az interneten elérhető online feladatsort kell megoldaniuk. A kérdések a lentebb részletezett témakörökhöz kapcsolódnak. A HyperQuest.LAT kategóriában a feladatok kiegészülnek latintudást igénylő kérdésekkel. Az online kvíz kezdőoldalának linkjét a csapatok csak a versenyforduló megkezdésekor ismerik meg. Minél tovább kell eljutni, minél rövidebb alatt. A pontszám a helyes válaszoktól függ, azonos pontszám esetén az végez előrébb, aki ezt rövidebb idő alatt teljesítette. A versenyfordulón rendelkezésre álló idő 150 perc.


SEGÉDESZKÖZÖK

A versenyfordulókon bármilyen segédeszközt lehet használni (saját jegyzet, könyv), illetve szabadon lehet keresgélni az interneten. A feladatot a versenyző csapatoknak önállóan kell megoldaniuk, külső segítség nélkül.


TÉMAKÖR

Nagy Sándor és utánzói, mitikus mintaképei, modern feldolgozásai.

 • Történelmi ismeretek: Nagy Sándor és az őt mintaképül választó görög és római uralkodók alakja, élete, tettei.
 • Mitológiai ismeretek: Dionüszosz, Akhilleusz és Héraklész alakja és mítoszai.
 • Művészeti ismeretek: a fenti történeti és mitológiai alakokhoz kapcsolódó ábrázolások.
 • Modern feldolgozások: filmek, játékok, regények

A FELKÉSZÜLÉSHEZ AJÁNLOTT IRODALOM

 • Nagy Sándor nyomában. BBC (DVD)
 • A Múlt-Kor Történelmi Magazin számos, a témához kapcsolódó cikke.
 • Grüll Tibor: Cnaeus Pompeius Magnus, Rubicon 2019/5
 • Plutarkhosz: Nagy Sándor-életrajz, Caesar-életrajz, Pompeius-életrajz
 • Castiglione László: Római művészet. Bp. 1971.
 • Hyperión lexikon, műtárgyadatbázis és kereső: hyperion.szepmuveszeti.hu
 • Középiskolai történelem, irodalom és művészettörténet tankönyvek vonatkozó fejezetei.
 • Trencsényi-Waldapfel I.: Mitológia. Budapest 1960 (vagy későbbi kiadások), 207–248.
 • J.-C. Belfiore – Karsai Gy. (szerk.): A görög és római mitológia lexikona. Budapest 2008.
 • Tótfalusi I.: Ki kicsoda az antik mítoszokban. Budapest 1993.
 • V. Zamarovský: Istenek és hősök a görög-római mondavilágban. Budapest 1970.

A FELKÉSZÜLÉSHEZ AJÁNLOTT IRODALOM A HyperQuest.LAT LATIN NYELVI FELADATOKRA

 • A Hyperión verseny Aenigmata Latina archívuma
 • A közoktatásban használt latin tankönyvek nyelvtani anyaga N. Horváth Margit – dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv I-IV. OFI (NT-13119-419/NAT)
 • Nagy Ferenc – Kováts Gyula – Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. OFI (NT-02075)
 • Hyperión lexikon, műtárgyadatbázis és kereső: hyperion.szepmuveszeti.hu

LEBONYOLÍTÁS

A verseny két fordulóból áll: első forduló és döntő.

Nevezés

NEVEZÉSI LAP – kitöltés után kérjük, erre címre küldjék: pecs.hyperion@gmail.com

Első forduló

Az első forduló megszervezésére az iskolákat kérjük meg. A forduló megkezdése előtt néhány órával elküldjük az előzetesen regisztrált iskolai/szaktanári e-mailcímre az online kvíz belépő oldalának linkjét. A forduló napján csapatonként legalább egy internetkapcsolattal rendelkező, böngészésre alkalmas számítógép szükséges. A versenyt szervező Pécsi Egyetem kvízrendszere rögzíti a megoldásokat és hogy melyik csapat meddig jutott el a rendelkezésre álló idő alatt.

Döntő

Az iskolai fordulóból továbbjutó versenyzők kerülnek az országos döntőbe, melyet Pécsen rendezünk meg.